martes, 25 de octubre de 2016

KUKU-KUKU
KUKU KUKU 
BI ESKU DITUGU.
KIKI KIKI 
ESKUAK IREKI.

TXA TXA TXA TXA TXA TXA TXA 
ESKUAK TXALOKA,
TXI TXI TXI TXI TXI TXI TXI 
ESKUAK ITXI. (BIRRITAN)

KUKU KUKU 
BI ESKU DITUGU.

No hay comentarios:

Publicar un comentario